Prospective Science Teachers’ Opinions on The Plasma State of Matter

  • Suleyman Aydin
  • Pinar Ural Keles
Keywords: Plasma State of Matter, Prospective science teachers, Prospective teachers’ opinions, Plasma state of matter, Phenomonographic research method

Abstract

The purpose of this study was to determine the opinions of preservice science teachers about the plasma state of matter. The sample of this research consisted of 79 preservice science teachers. The research method of this study was determined as a phenomonographic research method, and two different data collection tools were used in the study. Interviews were conducted with nine science teacher candidates selected with the snowball sampling method. The other data of the study was obtained with the completion of the statement in the questionnaire form “To me, the plasma state of matter is .......” by 79 teacher candidates. Content analysis was used in the analysis of the interviews, and the phenomonographic analysis method was used in the analysis of sentence completion. As a result of the study, it was found that almost the entire science teacher candidates participating in the interviews didn’t have enough information about the concept although they know the plasma is the 4th state of matter. In the study, it was also determined that the results obtained from the sentence completion, support the results obtained from the interviews. It can be recommended that subjects related to the plasma state of matter should be involved more in the undergraduate courses of the Department of Science Teaching.

References

Akan, T., 2016. Evrenin her yerinde plazma hayatımızın her yerinde plazma. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2321.4960.

Ashworth, P., Lucas, U., 1998. What is the 'world' of phenomenography? Scandinavian Journal of Educational Research 42 (4), 415-431.

Balbağ, M.Z., 2018. Views of prospective science teachers on including the concept of plasma in science curricula. International Journal of Instruction 11 (2), 569-584.

Balbağ, M.Z., Yılmaz Erdoğan, S., 2018. İlkokul ve ortaokul öğrencileri günlük yaşamımızdaki plazmaya yönelik kavramları nasıl algılamaktadır, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 7 (2), 123-131 (in Turkish).

Beaulieu, R., 2017. Phenomenography: implications for expanding the educational action research lens, Canadian Journal of Action Research18 (2), 62-81.

Bülbül, F., 2009. Plazma kavramına dair… Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 279-288 (in Turkish).

CoHE, 2010. Yükseköğretim kurulu, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları (Eski Programlar) (in Turkish).

CoHE, 2018. Yükseköğretim Kurulu, Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı (in Turkish).

Çekmez, E., Yıldız, C., Bütüner, S.Ö., 2012. Fenomenografik araştırma yöntemi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 6 (2), 77-102 (in Turkish).

Çepni, S., 2012. Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Ankara (in Turkish).

Çiçek, Ş., 2008. Lise II Öğrencilerinin kimya dersinde başarıları ve tutumları üzerine bilim şenliklerinin etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (in Turkish).

Frank-Kamenetskii, D.A., Frank-Kamenetskii, D.A., 1972. Introduction. In Plasma: The Fourth State of Matter; Springer: Berlin, Germany, pp. 1-8.

Güler, B., Şahin, M., 2017. Fen bilgisi öğretmen adaylarının “elektrik ve manyetizma” konusundaki kavramsal anlamalarının incelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 44, 179-193 (in Turkish).

Kaya, M., Bacanak, A., 2013. Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri: fen okuryazarı birey yetiştirmede öğretmenin yeri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,21, 209-228 (in Turkish).

Kelleci, D., 2014. Sınıf öğretmeni adaylarının iklim kavramına iliĢkin algılarının metafor yoluyla incelenmesi. Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (, Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Giresun (in Turkish).

Khan, S.H., 2014. Phenomenography: a qualitative research methodology in Bangladesh. International Journal of New Trends in Education and Their Implications 5 (2), 34-43.

Korkmaz, S.D., Aybek, E.C., Pat, S., 2015. The effect of new experimental system design related to the plasma state on achievement of candidate elementary science teachers. Universal Journal of Educational Research 3 (10), 735-741.

Korkmaz, S.D., 2015. A new experimental system design related to the plasma state. Educational Research and Reviews. 10(17), 2501-2511. https://doi.org/10.5897/ERR2015.2452.

Korkmaz, S.D., Ayas, B., Aybek, E.C., Pat, S., 2018. Evaluating the gifted students’ understanding related to plasma state using plasma experimental system and two-tier diagnostic test. Journal of Education in Science, Environment and Health 4 (1), 46-53.

Küçükahmet, L., 2008. Etkili öğretimin ilkeleri. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi 3, 28-35 (in Turkish).

Miles, M.B., Huberman, A.M., 1994. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California, SAGE.

MoNE, 2018a. Türkiye Cumhuriyeti, Millî Eğitim Bakanlığı, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara (in Turkish).

MoNE, 2018b. Türkiye Cumhuriyeti, Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim 9. sınıf kimya ders kitabı, Ankara (in Turkish).

Mutlu, M., 2013. Recycling" concepts perceptions of grade eight students: phenomenographic analysis. Anthropologist 16 (3), 663-669.

Niroj, S., Srısawasdı, N., 2014. A blended learning environment in chemistry for promoting conceptual comprehension: A journey to target students' misconceptions. Proceedings of the 22nd ınternational conference on computers in education. Japan: Asia-Pacific Society for Computers in Education, November, 307-315.

Özgen, N., 2013. Öğretmen adaylarının erozyon kavramına yönelik algıları: fenomenografik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2), 321-334 (in Turkish).

Pardhan, H., Mohammad, R.F., 2005. Teaching science and mathematics for conceptual understanding? Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 1 (1), 1-20. https://doi.org/10.12973/ejmste/74658.

Patton, M.Q., 1987. How to use qualitative methods in evaluations. Newbury Park, California: Sage.

Rands, M., Gansemer-Topf, A.M., 2016. Phenomenography: a methodological approach for assessment in student affairs. Education Publications 45, 1-22.

Sinan, O., 2007. Fen bilgisi öğretmen adaylarının enzimlerle ilgili kavramsal anlama düzeyleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 1-22 (in Turkish).

Tonks, L., Langmuir, I., 1929. Note on" Oscillations in Ionized Gases. Physical Review 33 (6), 990.

Uyanık, G., Serin, M.K., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının bazı temel fen konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 510-538 (in Turkish).

Yetişir, M.I., Kaptan, F., 2007. Sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığının önemi hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12-14 Mayıs, Bakü (in Turkish).

Yıldırım-Hacıibrahimoğlu, B., 2016. Okul öncesi öğretmen adaylarının "Uygulama öğretmeni" kavramına ilişkin zihinsel imgeleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7, (3), 245-278 (in Turkish).

Yıldırım, A., Şimşek, H., 2011. Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma YOntemleri (8. Baskı) Seckin Yayinevi, Ankara, (in Turkish).
Published
2024-01-08
Section
Articles